Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 29/06/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X