Quyết định và Thông báo về việc chấp thuận hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2014 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (MCK: TIS)!

Cập nhật 17/07/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: Quyết định và Thông báo về việc chấp thuận hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2014 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (MCK: TIS)”

Click vào đây để xem chi tiết Quyết định!

Click vào đây để xem chi tiết Thông báo!

 

X