29/06/2021

Thăm và tặng quà CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng Công nhân năm 2021!

Nhân dịp tháng Công nhân, Công đoàn Công ty đã tổ chức các đoàn công tác đến các đơn vị để nắm bắt thông tin, chia sẻ với lãnh đạo đơn vị về tình hình SXKD, phòng chống dịch bệnh và chia sẻ, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, bị tai nạn lao động, bị mắc bệnh hiểm nghèo.
X