Mỏ sắt Trại Cau hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua trong tháng 10 năm 2019!

Cập nhật 05/11/2019

 Thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Công ty, chào mừng 60 năm thành lập Khu Công trường Gang thép Thái Nguyên, 60 năm thành lập Đảng bộ - Công đoàn - Đoàn Thanh niên Công ty (1959-2019).

 Thực hiện kế hoạch thi đua cao điểm tháng 10 và tháng 11 năm 2019 trong toàn Công ty, căn cứ chỉ đạo của Tổng Giám đốc về việc tập trung nguồn lực, đẩy mạnh khai thác quặng sắt tại Mỏ sắt Trại Cau nhằm đáp ứng đủ sản lượng và chất lượng quặng sắt dùng cho sản xuất gang lò cao để phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm tháng 10 năm 2019.

 Theo báo cáo nhanh của Mỏ, việc thực hiện nhiệm vụ triển khai sản xuất trong tháng 10 năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn trong tháng phải nghỉ sản xuất 06 ngày do bị ảnh hưởng thời tiết mưa, điện lưới không ổn định, đường vận tải lầy lún, trơn trượt. Sản xuất trong tháng đạt 25 ngày và bình quân đạt 300 tấn/ngày. Tuy nhiên với sự quyết tâm, nỗ lực thi đua trong lao động sản xuất với tinh thần lao động hăng say, sáng tạo của cả đội ngũ CNVCLĐ Mỏ sắt Trại Cau đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu thi đua mà Công ty giao. Cụ thể: CNVCLĐ trong toàn Mỏ chấp hành đúng quy định đã tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị. Chất lượng đảm bảo theo đúng chỉ tiêu Kinh tế kỹ thuật của Công ty. Hoàn thành xong việc làm đường, mở hào, vét bùn và bốc xúc đất dá thải tại khu Tây Công trường Tầng sâu Núi quặng để lấy được quặng trước ngày 05/10/2019 (lượng bùn vét 3.000 m3, bóc đất sạt lở 7.000 m3). Hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 10/2019: 7.620/7.300 tấn đạt 104,38%; trong đó: khai thác tại Khu đông Công trường 5.100 tấn, khai thác tại Khu Tây Công trường 2.520 tấn. Đảm bảo giá thành sản xuất thấp hơn Công ty giao.

 Tước đó vào ngày 03/10/2019, tại Văn phòng Mỏ sắt Trại Cau, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm tháng 10 năm 2019. Mục tiêu thi đua của Mỏ được Công ty giao gồm các nội dung chính sau:  Tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn, không có tai nạn lao động hoặc sự cố lớn về thiết bị. Chất lượng đảm bảo theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đồng chí Đỗ Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu

 và giao nhiệm vụ cho Mỏ sắt Trại Cau

Tại buổi Lễ phát động, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu chỉ đạo yêu cầu Mỏ cần tập trung các nguồn lực, phát huy đoàn kết, trí tuệ và sức mạnh của đội ngũ, phối hợp tốt với các đơn vị, bộ phận liên quan để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đợt thi đua cao điểm, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị… góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Công ty trong tháng 10 và quý IV năm 2019.

Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép VN

 đã phát biểu động viên cán bộ, công nhân Mỏ sắt Trại Cau

Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã phát biểu động viên cán bộ, công nhân Mỏ cùng chung sức chung lòng để thực hiện tốt các mục tiêu thi đua đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, Công ty đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công đoàn Công ty và Công đoàn Mỏ trong việc phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và chăm lo đời sống cho người lao động. Đồng chí khẳng định Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty luôn đồng hành cùng TISCO và có hình thức khen thưởng cho Mỏ tương xứng với kết quả mà đợt thi đua đạt được.

 Tại buổi lễ Lãnh đạo Mỏ đã giao nhiệm vụ, mục tiêu thi đua và mức khen thưởng cụ thể cho từng phòng ban, phân xưởng tổ đội sản xuất, cũng như các doang nghiệp liên quan; đồng thời đưa ra các biện pháp giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và lãnh đạo Công ty giao cho Mỏ trong Đợt thi đua.

Đồng chí Mạc Đăng Niên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Mỏ sắt Trại Cau

  triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu thi đua

Các đồng chí đại biểu chứng kiến ký kết giao ước thi đua của các phòng ban, phân xưởng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Lãnh đạo Mỏ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành sản xuất, với sự quyết tâm, phấn đấu của người lao động đoàn kết thi đua trong lao động sản xuất, cùng với sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện về mọi mặt của các đồng chí Lãnh đạo Công ty, các phòng ban chức năng Công ty. Mỏ sắt Trại Cau đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và đây cũng là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ quý IV và cả năm 2019. 

 Tin và ảnh: Thạch Trúc

 

 

X