Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018!

Cập nhật 15/10/2018

Ngày 9/10/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã họp phiên thứ 15 (mở rộng). Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó phòng nghiệp vụ 2 -Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên; chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Khâm-Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Xuân Trường-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Hoàng Ngọc Diệp-Phó Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Tham gia Hội nghị có các đồng chí: UVBCH Đảng bộ; UVUBKT Đảng ủy Công ty; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Trưởng phòng, ban Công ty và giám đốc các đơn vị thành viên.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết  công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018. Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra 8 ý kiến tập trung làm rõ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2018 của đơn vị.

Tại Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu làm rõ các nguyên nhân đạt được, những tồn tại thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh một số giải pháp chỉ đạo sản xuất gắn với tiêu thụ, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty,... động viên đội ngũ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018.

Phát biểu bế mạc, đồng chí  Trần Văn  Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty tiếp thu các ý kiến tham gia và kết luận hội nghị: Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III trong điều kiện mức độ khó khăn ngày càng gia tăng, thị trường thép cạnh tranh rất gay gắt, tiêu thụ khó khăn, Dự án giai đoạn 2 chưa được tháo gỡ khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của đội ngũ CNVC và người lao động; việc làm, thu nhập tại một số đơn vị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ đã được tuyên truyền, hiểu đúng tình hình, khắc phục khó khăn chủ động thực hiện nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị và nội bộ ổn định. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Công ty được tăng cường, giữ nền nếp; hoạt động của các tổ chức đoàn thể được duy trì, hoạt động đồng bộ.

Đồng chí Trần Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2018, bên cạnh những thuận lợi Công ty còn gặp nhiều khó khăn như thị trường diễn biến khó lường, việc thoái vốn nhà nước chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của Công ty, nhất là việc giảm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm đang là sức ép rất lớn đối với đội ngũ. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, duy trì sản xuất ổn định và có hiệu quả. Đồng thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2018, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trong toàn Đảng bộ./.

Tin và ảnh: Đặng Giang

X