Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Cập nhật 16/02/2017

Để tổ chức, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng. Ngày 28/10/2016, tại Nhà Văn hóa công nhân Gang thép, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và một số Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Tham gia Hội nghị có 99 đồng chí là: Lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng ủy công ty; Bí thư, Phó bí thư các đảng ủy cơ sở, Bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc; trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội Công ty; chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác tuyên giáo, cán sự tổ chức đảng ủy cơ sở.

Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần văn Khâm - Bí thư Đảng ủy Công ty đã thông báo một số kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc chấp hành thực hiện Điều lệ Đảng, các hướng dẫn, lưu trình kiểm tra, giám sát, công tác khen thưởng, kỷ luật trong Đảng, thủ tục và lưu trình kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Công ty trong những năm vừa qua; tuy nhiên, qua kiểm tra tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được chỉ đạo khắc phục kịp thời, vì vậy Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị này, nhằm quán triệt, trao đổi làm rõ nội dung trong Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; triển khai  thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đồng chí đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, nắm vững để triển khai thực hiện tốt Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty đã quán triệt và làm rõ một số nội dung trong Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty quán triệt nội dung trong Quy định số 30-QĐ/TW, thi hành Chương VII, Chương VIII của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trước đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 14/10/2016 của BTV Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nội dung cơ bản về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nêu các câu hỏi còn vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng thời gian vừa qua và đã được lãnh đạo các ban Đảng ủy Công ty giải đáp kịp thời ./.             

 

 Đồng chí Trần văn Khâm - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Tin và ảnh: Đặng Giang-ĐU

X