Hội nghị người lao động Công ty năm 2020!

Cập nhật 06/02/2020

Ngày 13/01/2020, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Tổng Giám đốc, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn,  đại diện các ban của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Đại biểu Công ty có đồng chí Phạm Công Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty, đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ; đồng chí Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB và các đồng chí trong Ban Thường trực Hội nghị người lao động Công ty; đồng chí đại diện chính phần vốn và đồng chí Chủ tịch Công đoàn các công ty con, công ty liên kết và đại biểu do các chi nhánh, phòng ban, cơ quan Công ty được bầu dự Hội nghị người lao động năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Trong phần nội bộ, Hội nghị đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí, Thư ký Hội nghị gồm 2 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí. Ban Thường trực Hội nghị người lao động năm 2020 gồm 5 đồng chí; bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 7 đồng chí.

 Tại Hội nghị chính thức, các đại biểu đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả SXKD năm 2019, biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thực hiện Điều 7 Thỏa ước LĐTT trong năm 2019 của Công ty; mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Tổng Công ty Thép Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty trong SXKD nên TISCO dù có rất nhiều khó khăn, thách thức và bất lợi trong SXKD, những đã có nhiều cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu, tuy chưa đạt được so với kế hoạch tuy nhiên trong điều kiện của TISCO thì đây là kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt duy trì đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2020 còn nhiều khó khăn, biến động khó lường TISCO cần chủ động hơn, linh hoạt hơn, cần cố gắng và quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu năm 2020 mà Hội đồng quản trị và Hội nghị đặt ra; phối hợp thực hiện tốt các chỉ đạo, biện pháp giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn của cấp trên cho Công ty trong thời gian tới đây.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty, cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của các đội ngũ công nhân Gang thép đã góp phần làm nên thành công của Công ty trong năm 2019. Đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của các phòng ban, đơn vị. Đưa ra các biện pháp, giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Về các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tập thể, cá nhân và tập thể tại Hội nghị Người lao động các cấp: Đối với cấp Tổ:  Tổng số ý kiến, kiến nghị, đề xuất là 207 ý kiến; đã được tiếp thu, giải đáp tại Hội nghị NLĐ cấp tổ là 106 ý kiến; chuyển lên và đã được tiếp thu, giải đáp trong Hội nghị NLĐ cấp bộ phận là 70 ý kiến; chuyển lên cấp đơn vị 31. Đối với cấp Bộ phận:  Tổng số ý kiến, kiến nghị, đề xuất là 137 ý kiến; đã được tiếp thu, giải đáp tại Hội nghị NLĐ cấp bộ phận là 65 ý kiến; chuyển lên cấp đơn vị là 72. Đối với cấp Đơn vị:  Tổng số ý kiến, kiến nghị, đề xuất là 156 ý kiến; đã được tiếp thu, giải đáp tại Hội nghị NLĐ cấp bộ phận là 99 ý kiến; tiếp thu, giải đáp tại Hội nghị cấp đơn vị là 26. Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đơn vị với Công ty là 38; số ý kiến, kiến nghị, đề xuất đã được Lãnh đạo Công ty tiếp thu, giải đáp ngay trong Hội nghị NLĐ cấp Đơn vị và tại Hội nghị NLĐ Công ty được làm rõ thêm một số nội dung.

Tại Hội nghị đã vinh danh, công nhận và khen thưởng 2 cá nhân được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 4 chi nhánh xếp hạng xuất sắc, 12 chi nhánh xếp loại A, 2.851 cá nhân lao động tiên tiến, 194 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 365 tập thể lao động tiên tiến, 30 tập thể lao động xuất sắc; 9 tập thể, 31 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Vũ Thượng Thư đã thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty phát động thi đua, đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, Công ty vừa cố gắng duy trì SXKD ổn định, phấn đấu đạt hiệu quả, duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động; vừa tiến hành tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động trong toàn công ty; thực hiện các giải pháp biện pháp của Chính phủ, bộ ngành và Tổng Công ty tại TISCO …  Để khắc phục được khó khăn, vượt qua thách thức, duy trì sản xuất ổn định, có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt các mục tiêu mà HĐQT Công ty đã đề ra, Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020 thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí kêu gọi Công đoàn các cấp và CNVCLĐ trong toàn Công ty dấy lên phong trào thi đua mới, thiết thực, cụ thể, như: Tổ chức tốt phong trào thi đua trong lao động SXKD và công tác; Tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm giải quyết các việc trọng tâm, trọng điểm; Đa dạng hóa các hoạt động tọa đàm, hội thảo, hội nghị chuyên đề để tháo gỡ khó khăn phát sinh trong SXKD; tổ chức thao diễn kỹ thuật, thi chọn Lao động giỏi... gắn với phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, chăm lo bồi dưỡng các nhân tố mới. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho người lao động, đồng thời kêu gọi toàn thể CNVC-LĐ trong toàn Công ty cùng chia sẻ và nỗ lực phấn đấu thi đua trong SKKD ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, lao động sáng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật và có văn hóa trên tất cả các cương vị công tác. Góp phần vượt qua áp lực và hoàn thành nhiệm vụ quý I và cả năm 2020, cùng Công ty vượt qua khó khăn, vượt qua thách thức, tạo tiền đề vững chắc để Công ty vượt qua khó khăn có bước phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tặng Giấy khen của Tổng Công ty cho các tập thể tiêu biểu năm 2019

Đồng chí Phạm Công Thảo - Phó TGĐ Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và đồng chí Hoàng Ngọc Diệp – Tổng Giám đốc Công ty tặng thưởng cho 04 chi nhánh đạt xuất sắc trong năm 2019

 Được biết, năm nay Người lao động các cấp trong Công ty tiến tới Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020 được chuẩn bị chu đáo và đã tổ chức thành công: Từ ngày 28/11-18/12/2019, đã có 13 Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị Người lao động cấp tổ sản xuất, tổ công tác; số Tổ tổ chức Hội nghị Người lao động là 381/391 tổ, đạt 100%; tổng số đại biểu tham dự Hội nghị cấp Tổ là 3.830 người. Từ ngày 10-24/12/2019, đã có 12 Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Bộ phận (Phân xưởng, phòng ban và tương đương); số Bộ phận tổ chức Hội nghị Người lao động là 79/79 bộ phận, đạt 100%; tổng số đại biểu tham dự Hội nghị cấp Bộ phận là 3.050 người. Từ ngày 23/12/2019-04/01/2020, đã có 18/19 Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị Người lao động cấp đơn vị (Mỏ sắt Ngườm Cháng - cao Bằng tổ chức tổng kết do đã ngừng khai thác); tổng số đại biểu tham dự Hội nghị cấp đơn vị là 1.038 người. Hội nghị Người lao động các Chi nhánh đã tổ chức đảm bảo các yêu cầu theo quy định, đã bầu Thường trực Hội nghị Người lao động của đơn vị (có tổng là 88 người); bầu thành viên Tổ tham gia đối thoại định kỳ của đơn vị (có tổng là 78 người); bầu và cử 85 đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Công ty./.

Đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua và bế mạc Hội nghị

Tin và ảnh: Thạch Trúc

X