Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2018!

Cập nhật 06/07/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2018”

        Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X