Đảng bộ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 59 năm xây dựng và trưởng thành (24/10/1959 - 24/10/2018) !

Cập nhật 24/10/2018

Được thành lập ngày 24/10/1959, trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Công trường Khu Gang thép (nay là Đảng bộ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã khẳng định được vị thế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu... lúc sinh thời Người đã 3 lần về thăm Khu Gang thép Thái Nguyên.

Cách đây 59 năm, ngày 24/10/1959 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định thành lập Đảng bộ Công trường xây dựng Khu Gang thép (nay là Đảng bộ CTCP Gang thép Thái Nguyên). Đảng bộ khi đó có 5.000 đảng viên/1,5 vạn cán bộ, công nhân viên (CBCNV), trong đó phần lớn (97%) là những cán bộ, chiến sỹ xuất ngũ chuyển ngành, từ nhiều miền quê trên đất nước, cùng với khí thế sôi nổi, nhiệt tình đi vào mặt trận xây dựng khu công nghiệp, phát triển kinh tế đất nước.

Chỉ sau gần 3 năm, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Công ty, được sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ và địa phương, mặt bằng công trường khu Gang thép đã hình thành cơ bản. Hơn 50 quả đồi với hàng triệu mét khối đất, đá được san gạt, hàng ngàn tấn vật tư thiết bị được vận chuyển về. Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đầu tiên dưới chế độ mới đã được đào tạo, có nhiệt tình, say mê công việc mới. Đây chính là thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp phát triển gang thép của Tổ quốc.

Có thể nói tháng 3 năm 1961 là một sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ Công ty, Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất khai mạc, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vừa trọng đại, vừa khẩn trương. Nghị quyết đã chỉ rõ nhiệm vụ toàn Công trường lúc này là: Tích cực thực hiện chế độ quản lý XHCN và tăng cường quản lý kế hoạch, kỹ thuật, tài vụ, lao động, hạch toán kinh tế... Đẩy mạnh công tác chuẩn bị sản xuất, chăm lo công tác xây dựng Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ với các tổ chức quần chúng...

Với định hướng đúng, sự nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ sau một quá trình chuẩn bị lao động hăng say và quyết tâm của Đảng bộ đã được thực hiện. Ngày 29/11/1963 lò cao số 1 đã cho ra lò mẻ gang đầu tiên. Đây là mốc son đánh dấu quá trình khắc phục khó khăn dám nghĩ, dám làm với tinh thần tự lực cánh sinh rất cao của 2,2 vạn cán bộ, đảng viên và CNV toàn Công trường.

Chính thời kỳ này Đảng bộ đã nhanh chóng xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật không những đáp ứng yêu cầu xây dựng sản xuất của Khu Gang thép mà còn làm nòng cốt cho sự hình thành và xây dựng lực lượng công nhân luyện kim, đảm bảo cho sự phát triển ngành luyện kim, góp phần tích cực xây dựng phát triển lớn mạnh giai cấp công nhân Việt Nam. Đội ngũ ngày càng trưởng thành và tiến bộ về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng, văn hoá, kỹ thuật. Đây là nhân tố quyết định cho thực hiện nhiệm vụ trước mắt, đồng thời là vốn quý cho sau này.

Số đảng viên của Đảng bộ cũng tăng nhanh, năm 1966 có 2.188 đảng viên. Đến tháng 6/1971 đã tăng lên 3.841 đảng viên chiếm 28,8% tổng số cán bộ, CNV. Chỉ tính riêng năm 1965 - 1971 đã kết nạp 1.914 đảng viên mới. Là Đảng bộ trong doanh nghiệp, trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng  nâng cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn,...

Kể từ đó đến nay Đảng bộ đã tổ chức 15 nhiệm kỳ Đại hội. Mỗi một kỳ Đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển đi lên của Công ty. Mặc dù trong quá trình phát triển của mình Đảng bộ có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thử thách qua nhiều thời kỳ khác nhau: Vừa chuẩn bị vừa xây dựng; vừa sản xuất vừa chiến đấu; vừa khắc phục khó khăn vừa thể nghiệm tìm tòi hướng đi mới, trong hoàn cảnh cả nước thống nhất đi lên CNXH; tiếp cận cơ chế mới, đổi mới thiết bị công nghệ, phát huy nội lực và hội nhập để phát triển,... Đảng bộ Công ty đã luôn luôn phấn đấu thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình, là hạt nhân chính trị, đoàn kết và phát huy được mọi nguồn lực của Công ty tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ năm 2006 đến nay, thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XIV và Đại hội XV Đảng bộ Công ty tập trung thực hiện mục tiêu: Đưa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục có bước phát triển toàn diện mới trên cơ sở xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm. Đã phát huy truyền thống 59 năm của Đảng bộ, trí sáng tạo của cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ, khơi dậy được tiềm năng của đội ngũ, đã tạo được sự phát triển toàn diện tương đối vững chắc đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ mới. Bám sát định hướng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Công ty đã đạt kết quả toàn diện và vượt kế hoạch đề ra: sản xuất liên tục hoàn thành kế hoạch và giữ mức tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2009, một dấu mốc quan trọng, từ ngày 01/7/2009 Công ty đã chuyển mô hình hoạt động SXKD từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, đánh dấu giai đoạn (1999-2009) 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới quản lý doanh nghiệp, Công ty đã tiến hành từng bước cổ phần hoá một số đơn vị để rút kinh nghiệm và hơn 2 năm làm công tác chuẩn bị để tiến hành cổ phần hoá toàn Công ty đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; việc chuyển sang mô hình quản lý mới, đội ngũ đã có nhận thức tốt và thích ứng nhanh cùng với sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết đoán trong quản lý điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, CNVCLĐ quyết liệt và cao hơn đối với công việc được giao. Ngay sau khi Công ty cổ phần hoá, các mặt hoạt động SXKD, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của đoàn thể chính trị tiếp tục được thực hiện đồng bộ, theo mô hình mới.

        Công ty thực hiện mô hình quản lý mới, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch hàng năm đều đạt kế hoạch, nội bộ ổn định, cán bộ, CNVCLĐ luôn tin tưởng vào hướng phát triển SXKD của Công ty đề ra, đây là tiền đề để phát triển SXKD trong thời gian tiếp theo. Dự án đầu tư giai đoạn I và các dự án đầu tư chiều sâu khác đã và đang phát huy được tối đa hiệu quả đầu tư, góp phần chủ động cung cấp 2/3 lượng phôi cho nhu cầu sản xuất của Công ty với giá hợp lý, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, Dự án đầu tư nhà máy Cán thép Thái Trung 50 vạn tấn/năm, hiện đang phát huy năng suất, chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt yêu cầu giao. Dự án mở rộng sản xuất Gang thép giai đoạn II còn gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đã tích cực triển khai các công việc được giao; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xử lý tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương của Chính phủ; tuy nhiên, chưa có kết quả cụ thể; hiện nay Công ty đã cung cấp tài liệu làm việc, giải trình và đề xuất kiến nghị với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương Đảng; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên về việc tháo gỡ khó khăn để ổn định SXKD và tiếp tục thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II.

       Đảng bộ Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng gắn liền với chất lượng đội ngũ đảng viên. Chính vì vậy, bên cạnh việc bố trí, kiện toàn hệ thống bộ máy hợp lý; trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” quán triệt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tại Công ty. Công tác tư tưởng có nhiều đổi mới theo hướng cung cấp thông tin và định hướng giúp cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ có nhận thức đúng tình hình từ đó có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ giao. Đảng bộ thường xuyên tổ chức các buổi thông báo thời sự trong nước, quốc tế, tình hình Công ty cho hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ. Duy trì biên tập và phát hành 450 cuốn thông tin nội bộ/tháng, tài liệu tuyên truyền phục vụ lãnh đạo và sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và các lớp nghiệp vụ bí thư chi bộ, cấp ủy viên; công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Hàng năm cử nhiều cán bộ đi học các lớp trung, cao cấp lý luận nhằm nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ. Chính vì vậy chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước tiến bộ mới.

Công tác cán bộ luôn được Đảng bộ quan tâm ngay từ khi thành lập, đặc biệt nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII  ở lại đây đã xây dựng thành quy chế, quy định để quản lý cán bộ từ khâu đánh giá, nhận xét, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng. Hàng năm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty quản lý đều thực hiện phê bình và tự phê bình, đã chú trọng việc luân chuyển đội ngũ cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ. Với đội ngũ hiện nay: Đảng bộ có 1.861 đảng viên. Về trình độ có: 18 thạc sỹ; 1.572 đại học, cao đẳng; 34 cao cấp lý luận chính trị; 168 trung cấp lý luận chính trị. Thường xuyên hàng năm xét cử các cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật nghiệp vụ và lý luận chính trị. Hiện tại, có 75 cán bộ đang học tại chức (trung cấp lý luận chính trị 74 đồng chí; cao cấp lý luận chính trị 01 đồng chí),... Nhờ có những biện pháp chỉ đạo tích cực như vậy chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cơ bản đáp ứng yêu cầu tốt hơn trong hiện tại cũng như trong thời gian tới đây. 

Công tác kiểm tra, giám sát được gắn liền với việc thực hiện xây và chống. Cấp uỷ luôn quan tâm chỉ đạo hệ thống kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Đảng qui định, giúp cấp uỷ kịp thời khen thưởng, biểu dương những tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có sai phạm.

Trong suốt 59 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, được sự giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ ngành ở Trung ương và địa phương của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ toàn Công ty vinh d được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Huân chương Độc lập: 01 hạng nhất, 01 hạng Nhì, 03 hạng Ba; Huân chương Lao động: 52 hạng Nhất, 15 hạng Nhì, 53 hạng Ba; Huân chương Bảo về Tổ quốc: 01 hạng nhì, 01 hạng Ba; 02 Huân chương Quân công hạng Ba; 03 huân chương chiến công hạng Ba. 3 Anh hùng LLVT nhân dân, 2 Anh hùng lao động, 3.793 Huân chương kháng chiến chống Mỹ các hạng, 1.949 Huy chương kháng chiến chống Mỹ các hạng.

Phát huy truyền thống 59 năm xây dựng - trưởng thành, để hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo của mình, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra: “Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo SXKD tăng trưởng, hiệu quả; sớm hoàn thành Dự án giai đoạn II đưa vào vận hành đồng bộ, tăng năng lực sản xuất và sức cạnh tranh sản phẩm thép TISCO; đảm bảo lợi ích hài hoà giữa các cổ đông và người lao động. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty”. Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tổ chức và cán bộ; kiểm tra, giám sát; biết khơi dậy và phát huy các nguồn lực về vật chất, tinh thần của cả đội ngũ tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của Công ty. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu trong lối sống, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Với chặng đường 59 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được rèn luyện thử thách trong sản xuất và chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động nhạy bén với cơ chế thị trường có kế thừa và phát triển. Đảng bộ Công ty chỉ đạo phát triển SXKD làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đời sống văn hoá tinh thần làm nền tảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống. Hạn chế mặt tiêu cực phát huy mặt tích  cực để vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước./. Tin và ảnh: Đặng Giang

X