Đại hội đồng cổ đông thương niên 2018!

Cập nhật 23/06/2018

Vừa qua, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty CP Gang thép Thái nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên 2018.

Tham dự Đại hội có 152/153 cổ đông đăng ký tương ứng 178.108.143 cổ phần, tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu bằng 96,80%.

Đến dự Đại hội, đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam có ông Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và đại diện lãnh đạo một số Ban nghiệp vụ của Tổng công ty Thép Việt Nam. Đại biểu Công  ty CP Thương mại Thái Hưng, đại biểu Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Công ty TNHH hãng kiểm toán, đại biểu Công ty Luật.

Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy Đại hội, Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát, các tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội cũng đã nhận được ý kiến của 2 cổ đông và đã được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

Kết thúc Đại hội, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty đã cảm ơn các quý vị đại biểu và các quý cổ đông đã về dự Đại hội góp phần cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên thành công tốt đẹp./.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

 

Các cổ đông bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

 

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt tại Đại hội

 Tin và ảnh: T.T

X