Đại hội Công đoàn Khối cơ quan Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022!

Cập nhật 04/10/2017

Sáng ngày 30/8/2017, Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Khối cơ quan Công ty đã tổ chức Đại hội Công đoàn Khối cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Trước đó, Công đoàn Khối cơ quan Công ty được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-CĐGT ngày 01/8/2017 của BTV Công đoàn Công ty, là công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên gồm 319 đoàn viên sinh hoạt tại 12 công đoàn bộ phận thuộc 14 phòng, ban, cơ quan Công ty.

Theo báo cáo của BCH Công đoàn lâm thời Khối cơ quan Công ty, trong nhiệm kỳ qua các công đoàn bộ phận đã chủ động phối hợp với lãnh đạo phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức các phong trào thi đua và tham gia quản lý cũng như chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH và 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Khối cơ quan Công ty, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

 Đồng chí Hoàng Ngọc Diệp - Tổng giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Trần Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy Công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn Khối quan Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Tin và ảnh: T.T

X