Công ty đối thoại trực tiếp với CNVCLĐ!

Cập nhật 29/05/2019

 Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế đối thoại định kỳ của Công ty. Nhằm kịp thời thông tin tới người lao động về tình hình khó khăn thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty; đồng thời, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị, hiến kế của người lao động và các đơn vị với Công ty và Công đoàn Công ty. Vừa qua, Công ty đã tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tiếp với CNVCLĐ tại Nhà máy Cốc hóa và Mỏ than Phấn Mễ. Chủ trì các buổi đối thoại trực tiếp là đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty và đồng chí Vũ Thượng Thư - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các ban Công đoàn Công ty. Tại đơn vị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, công đoàn bộ phận và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu

 Khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và thống nhất chương trình, phương pháp, cách thức đối thoại; sau đó, đồng chí Giám đốc và đồng chí Chủ tịch Công đoàn đơn vị báo cáo về đặc điểm tình hình và kết quả SXKD của đơn vị trong 4 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ và một số biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Báo cáo việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động dịp Tết Nguyên đán và 4 tháng đầu năm 2019 và tổng hợp các đề xuất kiến nghị của người lao động.

  

 Toàn cảnh Hội nghị đối thoại trực tiếp tại Nhà máy Cốc hóa

Ý kiến của CNVCLĐ tại Mỏ than Phấn Mễ

 Trong không khí dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị, nhất là người lao động trực tiếp tại các đơn vị đã thẳng thắn và cởi mở chia sẻ với lãnh đạo các cấp trước những khó khăn, thách thức của đơn vị, Công ty; bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp biện pháp thảo gỡ khó khăn của Công ty, đơn vị trong thời gian tới, đồng thời thể hiện quyết tâm, đoàn kết thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty. Tại hai buổi đối thoại đã có 35 ý kiến phát biểu của CNVCLĐ với gần 100 đề xuất, kiến nghị với đơn vị, Công ty, cũng như đề xuất sáng kiến, cải tiến, hiến kế về quản lý, kỹ thuật cho bộ phận, đơn vị mình.

 Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Phó Tổng Giám đốc thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu những góp ý, đề xuất của người lao động và giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng và lãnh đạo đơn vị sớm giải quyết các đề xuất kiến nghị theo quy định. Tại hội nghị đồng chí cũng trao đổi và thông tin về tình hình SXKD của Công ty 4 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 cũng như các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.  Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị phối hợp triển khai thường xuyên và lựa chọn đơn vị để tổ chức đối thoại cấp Công ty trong thời gian tới./.

 Tin và ảnh: Thạch Trúc

 

 

X