“Báo cáo về danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018!

Cập nhật 09/07/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Báo cáo về danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018”

        Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X