Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016! (20/07/2016)

Cập nhật 13/03/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng  và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016"!

          Click vào đây để xem Báo cáo tài chính riêng!
          Click vào đây để xem Báo cáo tài chính hợp nhất!
X