Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I năm 2017!

Cập nhật 20/04/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I năm 2017)"!

Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính riêng quí I năm 2017!

Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2017!

X