Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2018!

Cập nhật 19/10/2018

 

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2018"!

      Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính riêng Quí 3 năm 2018!

      Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2018!

X