Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2018!

Cập nhật 20/07/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2018)"!

      Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2018!

      Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2018!

X