Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2018 đã được kiểm toán!

Cập nhật 10/08/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2018 đã được kiểm toán)"!

      Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính riêng!

      Click vào đây để xem chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất!

X