Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Cập nhật 12/09/2017

 

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X